Teruggeven

Een van onze primaire doelstellingen is om positief bij te dragen aan de promotie en ontwikkeling van de postduivenindustrie, zowel in binnen- als buitenland. Er zal een Non Profit Organistie (NPO) worden opgericht om zich te concentreren op de ontwikkeling van de industrie, de empowerment van duivenliefhebbers (zowel bestaande als potentiële) en om de enorme sociale en economische voordelen die aan de sport zijn verbonden, te ontsluiten.

De NPO zal een cruciale rol spelen bij het identificeren van uitdagingen die de groei van de industrie belemmeren en bij het maken van strategieën om de deelname van alle leeftijdsgroepen, geslacht en rassen in Zuid-Afrika te vergroten. Anekdotisch bewijs vertelt ons dat de deelname aan de sport om verschillende redenen is afgenomen. 

Naast economische en budgettaire beperkingen, worden andere barrières, zoals ruimte voor een hok, kwaliteitsduiven, onderwijs rond veeteelt en duivengezondheid, allemaal genoemd als enkele van de uitdagingen. Dit, samen met andere feedback en uitgevoerd onderzoek, zal het duurzame ondersteuningspakket dat de NPO beoogt te leveren, informeren.

Gezien de Zuid-Afrikaanse context erkennen we bovendien het belang van het herstellen van de erfenis van het verleden, om inclusiviteit, participatie en empowerment in de industrie te bevorderen. Inzicht in het internationale landschap en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de industrie en medisch onderzoek zal daarnaast een cruciale rol zijn van de NPO.

We zien een nauwe samenwerking tussen de NPO en bestaande formele structuren zoals SANPO, SASCOC en de FCI ten voordele van alle bestaande en nieuwe deelnemers. 

De NPO zal ook een actieve rol spelen bij het financieren en monitoren van verschillende initiatieven om partnerschappen tussen bestaande en nieuwe beginnende liefhebbers aan te moedigen. 

Enkele van de initiatieven die we de NPO voor ogen hebben om te faciliteren, sturen en monitoren zijn:

  • Het uitvoeren van een diepgaand onderzoek naar de duivensportsector en het produceren van een empirisch onderbouwd document voor gebruik door belanghebbenden in de sector.
  • Het identificeren van potentiële studenten en het opzetten van een formele ervaringsgerichte training bij de AfrikaPro Loft
  • Financieringsbeurzen voor aankomende studenten diergeneeskunde die gespecialiseerd zijn in duiven / ornithologie.
  • Identificatie van en potentiële partnerschappen tussen jonge aspirant-liefhebbers en oudere ervaren liefhebbers die overwegen de sport te verlaten.